Udruga žena Romkinja Hrvatske BOLJA BUDUĆNOST

Zagreb,  Avenija M. Držića 4

01 6110 311

www.uzrh-bb.hr

Izradu mrežne stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Udruga žena Romkinja Hrvatske BOLJA BUDUĆNOST, zajedno s udrugama Kultura Nova i iDEMO - Institutom za demokraciju, pokrenula je projekt TeatarR, kojem je cilj unaprijediti mogućnosti uključivanja romske djece i mladih osoba, kao populacije u nepovoljnom položaju, povećanjem njihovih kompetencija u umjetničkom izražavanju, jačanju njihovih osobnih i međuosobnih vještina. Kroz projekt će se ojačati kapaciteti svih navedenih partnera te uspostaviti TeatarR kao mjesto socijalnog uključivanja djece i mladih osoba Roma, kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti, što će utjecati direktno na osnaživanje za produkciju kulturno-umjetničkih događaja, na njihov osobni razvoj i time na njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Kroz projekt se održava 12 radionica osobnog razvoja na niz vrlo važnih tema ključnih za jačanje kompetencija (samosvijest, samopouzdanje, komunikacija, timski rad, osobne i međuosobne vještine...), prilagođenih za ciljnu skupinu te edukativna radionica kazališne produkcije. Održat će se niz redovitih proba koje će pokrivati glumu, scenografiju, produkciju, a koje će biti snimane za potrebe rada sa sudionicima. Javni nastup na kraju je kruna, no proces je ključan.

Prva Edukativna kazališna radionica održana je 28. 3. u KNAP-u, na zagrebačkoj Pešćenici, a polaznici su bili upoznati s teorijom kazališne umjetnosti. Uz osnovni pregled svih komponenata jedne kazališne predstave, polaznicima je prezentirano što mogu dobiti kroz dramsku umjetnost, kako svatko može biti lik, kako svačiji život može postati priča koja se može postaviti na scenu. Polaznici su tijekom radionice stekli uvid u pripremu i produkciju nekog dramskog djela, što će im pomoći u kasnijem sudjelovanju u produkciji predstave.

1/1

Kazališne probe počele su 21. 4. u KNAP-u na zagrebačkoj Pešćenici. Proba bila je podijeljena u dva dijela. U prvome dijelu polaznici su podijeljeni u dvije grupe  te su im postavljena pitanja vezana uz njihove životne stavove i ciljeve.  Polaznici su sjedili u krugu i pojedinačno odgovarali na pitanja tipa „O čemu u životu najviše razmišljate?“, „Što vas najviše zabrinjava?“, „Koji su vam prioriteti u životu?“ Kroz takvu su se komunikaciju polaznici međusobno upoznali i otvorili za drugi dio radionice. U drugome dijelu nastavljen je rad u grupama. Polaznicima je predstavljena tzv. čitačka proba, odnosno način na koji se glumci upoznaju s tekstom buduće predstave. U dvije grupe su interpretirali tekst, čitajući ga. Potom je prostor stolicama improviziran u dio za scenski nastup i u dio za publiku. Svaka je grupa izvela istu scenu, ali ovaj put improvizirajući tekst. Dok je jedna grupa glumila, druga je grupa sjedila u dijelu za publiku i promatrala prikazanu scenu. Zatim su pojedinačno pozvani da iznesu svoje osobne dojmove. Cijelo vrijeme polaznici su bili vrlo aktivni i zainteresirani, a svaki je na neki način sudjelovao u aktivnostima.

1/1

Druga kazališna proba održala se 28. 4. Nakon teoretskog kratkog uvoda, polaznici su podijeljeni u dvije grupe te su dobili zadatak. Zadatak je bio osmisliti i odglumiti situaciju u tramvaju: u tramvaj na stanici ulazi starija gospođa s torbama, tramvaj je pun i nitko joj ne želi ustupiti sjedalo. Na polaznicima je bilo osmisliti ostale likove i tramvaju i kroz improvizaciju prikazati neku situaciju. Svaka je grupa osmislila svoju priču, a priče su se razlikovale po likovima i ključnom zapletu. Potom su jedni drugima komentirali scenarij, glumu, likove. Polaznici su bili vrlo kritični jedni prema drugima. Sljedeći im je zadatak bio da odglume scenu prema scenariju koji su vidjeli od druge grupe. Prilično su uspješno interpretirali scenarij druge grupe, s tim što su spontano uveli u scenarij novitete vezane uz kritizirani dio. Nakon ova dva zadatka bila je 15-minutna stanka za osvježenje, a polaznici nisu prestajali pričati o glumačkom iskustvu u prethodnim zadacima. Sljedeći je zadatak bio objediniti dva scenarija, a i grupe su bile objedinjene. Rezultat je bio poprilično kaotičan: glumci su govorili u isti glas, na „sceni“ je bilo naguravanje, a gledatelju nije bilo jasno što se događa. Nakon toga zadatka jedan od polaznika je preuzeo ulogu redatelja i pokušao organizirati uloge i postaviti scenu. Sljedeća izvedba je već nalikovala na scenski nastup i svi su se složili da je stvoren materijal od kojega može nastati predstava. Polaznici su bili zadovoljni svojim nastupima i vidno uzbuđeni zbog iskustva koje su doživjeli.

1/1

PROBE U 2018.

19. 5. Sudionici su podijeljeni u parove te su dobili zadatak da isključivo mimikom  dočaraju određene osjećaje: tugu, strah paniku, radost, očaj i sl. Svaki je član para dobio svoje zadatke te su morali pogoditi odglumljene osjećaje svoga partnera (prva didaktička cjelina). Nakon ove vježbe, sudionici su podijeljeni u 5 manjih grupa od po sedam polaznika, svaka je skupina dobila zadatak da prikaže mimikom i gestikulacijom neku emotivnu scenu (druga didaktička cjelina). Prva i druga didaktička cjelina trajale su 85 min (30 min + 55 min). Treća didaktička cjelina bila je uvod u scenu romskoga vjenčanja: dvoje mladih je zaljubljeno i moraju svojim obiteljima saopćiti da ne žele tradicionalnu svadbu, nego modernu. Sudionici su stavljeni u uloge roditelja, baka, djedova, tetaka, mladenaca te su dobili zadatak improvizirati scene.

  1. scena: razgovor s mladenkinom obitelji

  2. scena razgovor s mladoženjinom obitelji

Treća didaktička cjelina trajala je 90 min, tijekom kojih je izvedena jedna improvizacija po sceni. Svaka je scena snimljena tako da je edukatori s polaznicima mogu kasnije komentirati.

26. 5. Proba je podijeljena u tri didaktičke cjeline: 1. pregledavanje snimke s prošle probe i komentiranje; 2. igra u parovima; 3. ponavljanje scene razgovora s obiteljima te poboljšavanje improvizacije u skladu s komentarima polaznika i savjetima edukatora 1 i edukatora 2.  Prva je cjelina trajala 45 min, nakon koje su sudionici imali stanku za odmor i osvježenje u trajanju od 15 min. Druga je cjelina trajala 60 min. Sudionici su podijeljeni u parove. Svaki je par dobio zadatak: A osoba priča neku situaciju iz svoga života osobi B. Osoba B treba reflektirati priču, pritom pokušavajući što bolje dočarati osobu A. Potom se uloge mijenjaju, osoba B priča svoju priču, a osoba A je reflektira.  Treća cjelina je trajala 60 min, a sudionici su ponavljali scenu razgovora s roditeljima, uz nadogradnju improvizacije, a prema komentarima i zaključcima iz 1. cjeline.

16. 6.  Proba je podijeljena u tri cjeline: 1. pregledavanje videomaterijala s prethodnih proba – scena tramvaja i scena razgovora s roditeljima; 2. ponavljanje scene s tramvajem/autobusom i scene razgovora s roditeljima. Prva je cjelina trajala 45 min. Polaznici su podijeljeni u tri grupe. Svaka je grupa dobila u zadatak uzeti jednu pogledanu scenu te samostalno razraditi dijaloge po likovima. Nakon toga (druga cjelina) svaka je grupa trebala prezentirati svoj rad, svaka je grupa imala 20 min za prezentaciju, ukupno 60 minuta. Treća je cjelina trajala 60 min. Polaznici su trebali uzeti u obzir viđene prezentacije te ponoviti scene tramvaja/autobusa i scenu razgovora s roditeljima.

23. 6. Proba je podijeljena u dvije didaktičke cjeline: 1. igra pantomime po grupama; 2. ponavljanje i dorađivanje scene tramvaj/autobus; 3. ponavljanje i dorađivanje scene razgovora s roditeljima. Prva je cjelina trajala 90 min, a sudionici su podijeljeni u 4 grupe, tri grupe po 10 i jedna po 9 sudionika. Svaka je grupa dobila zadatak – bez riječi, samo mimikom i gestikulacijom odglumiti scenu (scena u trgovini, scena sukoba na javnome mjestu, scena na sajmu automobila, scena u noćnom klubu). Nijedna grupa nije znala zadatak ostalih grupa. Jedna grupa prezentira scenu a ostale tri grupe pokušavaju pogoditi o čemu je u sceni riječ, tko su glavni, a tko sporedni likovi. Druga je cjelina trajala 45 min, a treća također 45 min. Sudionici su ponavljali scenu tramvaj/autobus i scenu razgovora mladenaca s roditeljima.

14. 7. Proba je podijeljena u tri cjeline: 1. pregledavanje snimki prethodne probe; 2. improvizacija scene razgovora za posao; 3. ponavljanje scene razgovora mladenaca s roditeljima. Prva je cjelina trajala 45 min, nakon čega je bila stanka za osvježenje u trajanju od 15 min. Druga cjelina sastojala se od improvizacije scene razgovora za posao. Svaki je polaznik imao prilike prisustvovati intervjuu za posao. Materijali će biti korišteni za završnu predstavu jer mladenci prije vjenčanja traže stalan posao kako bi mogli uzeti kredit za gradnju kuće. Svaki je intervju snimljen. Druga je cjelina trajala 60 min. Treća je cjelina trajala također 60 min.

21. 7. Nakon uvoda, proba je podijeljena u dvije cjeline: 1. pregledavanje snimki „intervjua za posao“; 2. improvizacija scene traženja kredita u banci i scene pregovora s kamatarima. Prva je cjelina trajala 45 min, nakon čega je bila stanka za osvježenje od 15 min. Druga cjelina se sastojala od improvizacije novih scena, s tim da su polaznici podijeljeni u 6 grupa. Svaka je grupa trebala osmisliti svoju scenu i sama organizirati podjelu uloga. Nakon 45 min uvježbavanja organizirana je stanka za ručak od 30 min, te je potom svaka skupina prezentirala uvježbanu scenu.

15. 9. Sudionici su podijeljeni u grupe, za uvježbavanje scena. Prije samog početka uvježbavanja edukatori su s polaznicima prokomentirali posjet premijeri kazališne predstave „Rondo“, koja se održala večer prije, u petak 14. 9. Polaznici su bili oduševljeni predstavom. Nakon komentiranja predstave, polaznici su pregledali snimke prethodne probe, na kojoj su uvježbavali dvije scene: posjet banci radi traženja kredita i posjet kamataru radi traženja zajma (prva didaktička cjelina, trajanje 75 min). Nakon ponavljanja scena, edukatori su vodili polaznike u osmišljavanju sljedeće dvije scene: prosidba i razgovor mladenaca s roditeljima, potom su polaznici krenuli s uvježbavanjem tih scena (druga didaktička cjelina, rajanje 45 min).  Potom su polaznicima podijeljeni zadaci za sljedeću probu: razmišljanje o glazbi na vjenčanju.

22. 9. Proba je podijeljena u četiri didaktičke cjeline: 1. pregledavanje snimke s prošle probe i ponavljanje osmišljenih scena te individualni rad s polaznicima; 2. Zajednička razrada scenarija i podjela dodanih uloga; 3. Osmišljavanje plesa i izbor glazbe za završnu scenu vjenčanja; 4. Osmišljavanje i uvježbavanje scene razgovora dviju obitelji. Prva je cjelina trajala 60 min, nakon koje su sudionici imali stanku, druga je cjelina trajala 15 min , treća 30 i četvrta 75 min. Potom su edukatori podijelili svoje pohvale o uspješno odrađenim cjelinama sudionicima i proba je završena.

20. 10. Sudionici su podijeljeni u grupe, za uvježbavanje scena. Budući da je glumac, koji je na prošloj probi glumio kamatara, odlučio da ne želi glumiti, nego da bi radije sudjelovao na neki drukčiji način u produkciji, trebala se ponovno održati kratka audicija s polaznicima da se pronađe zamjena. Stoga, proba je podijeljena u nekoliko cjelina: 1) pregledavanje snimke probe, scene s kamatarom, kratka audicija te izbor novog glumca (prva didaktička cjelina, trajanje 45 min); 2) uvježbavanje scene s kamatarom, prilagođavanje teksta improvizacijom novoga glumca (trajanje cjeline 45 min); 3) uvježbavanje ostalih scena predstave (trajanje 45 min).  Polaznici su između cjelina imali dvije stanke, jednu za kratko osvježenje, a drugu za večeru. Na kraju, edukatori su razgovarali s polaznicima o uvježbavanim scenama, motivirajući ih da daju vlastite sugestije o poboljšanju nekih dijelova.  

27. 10. Proba je podijeljena u četiri didaktičke cjeline: 1) pregledavanje snimke s prošle probe i ponavljanje već osmišljenih scena; 2) uvođenje nove scene, razgovor za posao, kozmetički salon; 3) audicija za novu ulogu i uvježbavanje scene; 4) individualni rad s pojedinim glumcima, rad na dikciji i razrada uloga. Prva je cjelina trajala 45 min, nakon koje su sudionici imali stanku za osvježenje od 15 min. Druga je cjelina trajala 45 min, nakon koje je bila stanka za večeru u trajanju od 30 min. Treća je cjelina trajala 60 min. Četvrta je cjelina trajala 30 min. Potom su edukatori podijelili svoje pohvale o uspješno odrađenim cjelinama sudionicima i proba je završena.

4. 11.  Proba je održana u domu polaznika Seferović, u naselju Kozari bok, od 16.00 do 20.00 sati. Proba je podijeljena u četiri didaktičke cjeline: 1) diskusija s polaznicima o postojećem scenariju, osmišljavanje zapleta i raspleta priče (u osmišljavanju sudjelovali polaznici). Uvedene su nove scene dobitka na lotu, razrađen zaplet priče – otkazivanje vjenčanja; 2) kroz improvizaciju postavljanje novih scena u drami; 3)individualni rad s glumcima na novim dijelovima scenarija; 4) analiza postavljenih scena s polaznicima. Prva je cjelina trajala 45 min, nakon koje su sudionici imali stanku za osvježenje od 15 min. Druga je cjelina trajala 45 min, nakon koje je bila stanka za večeru u trajanju od 30 min.  Treća je cjelina trajala 60 min. Četvrta je cjelina trajala 30 min.

13. 11.  Proba je održana u domu polaznika Seferović, u naselju Kozari bok. Proba je podijeljena u četiri didaktičke cjeline: 1) pregledavanje snimki s prethodne probe i analiza uvježbanih scena; 2) tijekom analize polaznici su izrazili želju za promjenom scene s kamatarom, uvježbavanje promijenjene scene s kamatarom; 3) izvedba svih uvježbanih scena, bez prekida, tempiranje uvježbanih scena; 4) individualni rad s glumcima, vježbe disanja i dikcija. Prva je cjelina trajala 45 min, nakon koje su sudionici imali stanku za osvježenje od 15 min. Druga je cjelina trajala 45 min, nakon koje je bila stanka za večeru u trajanju od 30 min.  Treća je cjelina trajala 60 min. Četvrta je cjelina trajala 30 min.

25. 11. Proba je održana u prostoru Udruge iDEMO, u Ilici. Proba je podijeljena u četiri didaktičke cjeline: 1) pregledavanje snimki s prethodnih proba i uvođenje nove scene razgovora u gostionici; 2) uvježbavanje nove scene; 3) izvedba cijele predstave u kontinuitetu, bez zadnje tri scene; 4) individualni rad s glumcima, vježbe disanja i dikcija. Prva je cjelina trajala 45 min, nakon koje su sudionici imali stanku za osvježenje od 15 min. Druga je cjelina trajala 45 min, nakon koje je bila stanka za osvježenje u trajanju od 30 min.  Treća je cjelina trajala 60 min. Četvrta je cjelina trajala 30 min.

16. 12.Proba je podijeljena u četiri didaktičke cjeline: 1) izvedba svih uvježbanih scena u kontinuitetu; 2) rad na scenografiji i kostimima; dodijeljene uloge scenografa, kostimografa, vizažista i glazbenog producenta; 3) ponavljanje izvedbe predstave; 4) određene glazbene dionice za završne scene: priprema mlade, priprema mladoženje i vjenčanje. Prva je cjelina trajala 45 min, nakon koje su sudionici imali stanku za osvježenje od 15 min. Druga je cjelina trajala 45 min, nakon koje je bila stanka za večeru u trajanju od 30 min. Treća je cjelina trajala 60 min. Četvrta je cjelina trajala 30 min.

 

PROBE U 2019.

 

20. 1. Proba je održana u subotu,  u domu asistentice projekta, u naselju Kozari bok. Proba je podijeljena u četiri didaktičke cjeline: 1) polaznicima je podijeljen napisan i uređen scenarij, analiza scenarija s polaznicima i vježba glasnog čitanja scenarija; 2) izvedba svih uvježbanih scena u kontinuitetu; 3) uvježbavanje pojedinih uloga i individualni rad s glumcima; 4) dodijeljena uloga redatelja i asistenta redatelja dvojici polaznika koji su se najviše istaknuli u improvizaciji i ponavljanje svih scena pod njihovim vodstvom, redatelji su potaknuti na upravljanje scenama prema vlastitim idejama, bez promjene scenarija. Prva je cjelina trajala 45 min, nakon koje su sudionici imali stanku za osvježenje od 15 min. Druga je cjelina trajala 45 min, treća 30 min, a četvrta 60 min.

26. 1. Polaznici su prvi put imali prilike izvesti probu na pozornici KNAP-a. Proba je podijeljena u četiri didaktičke cjeline: 1) izvedba svih uvježbanih scena u kontinuitetu na pozornici, prisutan koreograf; 2) osmišljavanje scene u kojoj mladoženja s kumovima i obitelji dolazi prositi mladu; 3) postavljanje na pozornicu završnih scena: priprema mlade, priprema mladoženje i vjenčanja, usklađivanje glazbe i postavljanje vremenskih okvira u glazbi i dijalozima; 4) individualni rad s glumcima izvan pozornice. Prva je cjelina trajala 45 min, nakon koje su sudionici imali stanku za osvježenje od 15 min. Druga je cjelina trajala 45 min, nakon koje je bila stanka za večeru u trajanju od 30 min, treća cjelina 60 min a četvrta 30 min.

9. 2.Knap, pozornica - U rad s glumcima je uključen koreograf, a u suradnji s edukatorima radilo se na osmišljavanju koreografije i njezinu uvježbavanju. Proba je podijeljena u 3 dijela, prema koreografskim cjelinama. Prva koreografska cjelina odnosila se na scenu pripreme mlade i mladoženje; druga koreografska cjelina odnosila se na scenu prošnje mlade, prema tradicionalnim romskim običajima, a treća koreografska cjelina bila je scena vjenčanja. Između koreografskih cjelina uvedene su stanke za osvježenje.

16. 2. Knap, pozornica - Prvi dio probe glumci su uvježbavali koreografiju, a drugi dio probe izvedbu čitave predstave.  

23. 2., 2. 03., 9. 03. Knap, pozornica - Probe su podijeljene u tri cjeline. U prvoj cjelini edukatori su se fokusirali na uvježbavanje s glumcima pojedinih scena, u drugoj cjelini izvedena je cijela predstava, a u trećoj cjelini edukatori održali individualne vježbe s glumcima. Također, postavljala se scenografija i dogovarala rasvjeta i vremenski tijek glazbe s ton-majstorom i majstorom rasvjete. Između cjelina uvedene su stanke za osvježenje.

31. 3. Proba je održana u nedjelju, u prostoru udruge iDEMO Institut za demokraciju. Edukatori su s glumcima uvježbavali pojedine scene, razrađivala se dramaturgija dijaloga te je uključen individualni rad s glumcima.

13.04., 23. 04., Knap, pozornica - Uvježbavale su se pojedine scene iz predstave te se predstava uvježbavala u cijelosti. Proba, 23. 4., ujedno je bila i glavna proba prije otvorene probe pa su edukatori radili s glumcima na suzbijanju treme, razgovarajući o zahtjevnijim dijelovima predstave, koji su glumcima predstavljali izazov.

24. 4. Otvorena proba, Knap: Održana je otvorena proba, na kojoj se predstava izvela u cijelosti. Prethodila je generalna proba u 18.00, a potom izvedba pred publikom u 20.00. Publika koja je prisustvovala otvorenoj probi pozitivno je reagirala na izvedbu. Edukatori su primijetili da postoje problemi s promjenama scenografije između scena te su na licu mjesta predložene korekcije i poboljšana izvedba. Ova otvorena proba je ustvari nastup pred publikom s time da su publiku činili prijatelji, članovi obitelji te zainteresirani članovi zajednice, kao i predstavnici / članovi udruga.

4.05., 11.05., 18.05., 25.05., 1.06., Knap, pozornica -  Na probi 4. 5. glumci su pregledali snimku otvorene probe i s edukatorima analizirali izvedbu. Uvježbavale su se pojedine scene iz predstave te se predstava izvodila u cijelosti. Edukatori i glumci izradili su shemu micanja i stavljanja rekvizita naa scenu kod promjena scena. Uključen je i individualni rad s glumcima.

DOŠAO JE I TAJ DANA - PREMIJERA U KNAP-U 4. LIPNJA 2019.!!!

4. 6. Premijera predstave, Knap - Premijera predstave „Mi bi da se ženimo“ održana je u Knapu, 4. 6. u 20.00 sati. Isti dan, u 18.00 sati održana je generalna proba. Nakon predstave, pripremljena je zakuska za sve posjetitelje i sudionike projekta. Predstava je trajala 60 minuta. Publika je odlično reagirala na predstavu, a komentari prijatelja i poznanika, koji su vidjeli predstavu, bili su izuzetno pozitivni.